Predstavitvena stran LIBRA PREMIA

LIBRA  PREMIA

Zavarovalno posredniška družba

RISK COMES FROM NOT KNOWING WHAT YOU’RE DOING.

Warren Buffet

O NAS

Smo ena izmed najmlajših zavarovalno posredniških hiš v Sloveniji,
a glede na zrelost naše branže, ena izmed uspešnejših.

LIBRA PREMIA je zavarovalno posredniška družba, ki jo sestavlja ekipa strokovnjakov s področja zavarovalstva in upravljanja s tveganji z visoko stopnjo strokovnega znanja ter bogatimi praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi v Sloveniji in tujini.

Smo neodvisni zavarovalni posrednik, kar pomeni, da sodelujemo z vsemi zavarovalnicami na slovenskem zavarovalnem trgu na nepristranski osnovi. Neposredno pa sodelujemo tudi z nekaterimi največjimi svetovnimi zavarovalnicami.

Zaupajo nam nekatera najuglednejša slovenska podjetja in skupine.

Naša naloga je, da odpravimo asimetrijo informacij, ki se praviloma pojavlja med zavarovalnicami in podjetji. Našim strankam pomagamo razumeti vsebine zavarovalnih pogodb, ki so del njihovega zavarovalnega programa, ter jim nudimo ustrezne informacije, da lahko sprejemajo pravilne odločitve. Pomagamo jim tudi pri uveljavljanju pravic iz zavarovalnih pogodb.

Sledimo cilju, da bi vse naše stranke razumele tveganja, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju, ter da bi razumele, da je dobra zavarovalna zaščita osnova uspešnega in stabilnega poslovanja.

Praviloma delujemo na osnovi pooblastila stranke, ki skladno z uveljavljeno prakso nima finančnih obveznosti do nas, saj nam stroške storitev povrne izbrana zavarovalnica.

KAJ POČNEMO

Svojim strankam poenostavljamo proces urejanja zavarovanj,
ter jim pomagamo optimizirati zavarovalno zaščito.

Izdelamo oceno tveganja podjetja za zavarovaljiva tveganja (t. i. Risk Survey Report).

Pregledamo obstoječe zavarovalne pogodbe oziroma zavarovalne programe.

Vodimo stranko pri sprejemanju odločitve, katera zavarovanja glede na ugotovljena tveganja potrebuje in v kakšni višini (t. j. limitu) ter pripravimo zavarovalni program, ki najbolje odraža strankine potrebe in hkrati sledi njenim razpoložljivim finančnim sredstvom.

Če je potrebno, zagotovimo tudi kompleksnejše in manj standardna zavarovalne programe, ki so sestavljeni na kožo točno določeni stranki.

Pripravimo dokumentacijo za zbiranje ponudb ali za javni razpis, če je ta potreben.

Tolmačimo pridobljene ponudbe – tako z vidika ponujenega zavarovalnega kritja in drugih ugodnosti, ki jih nudi posamezna zavarovalnica, kot tudi izključitev in drugih omejitev ter same ponujene zavarovalne premije.

Vodimo stranko pri izboru najbolj optimalnega zavarovalnega programa zanjo ter ji pomagamo pri pogajanjih za dosego ugodnejših pogojev zavarovanja.

Za strokovno svetovanje stranki skrbimo tudi po tem, ko je zavarovanje že sklenjeno, in sicer:

  • Skrbimo za izvajanje pravic po sklenjenih pogodbah in tehnično pomoč pri uveljavljanju zahtevkov. Pri težjih primerih vodimo sam postopek ter pogajanja;
  • Skrbimo za pripravo podatkov ter izvajamo ostali operativni servis in podobno;
  • Pomagamo stranki pri zagotavljanju njene skladnosti z zahtevami iz zavarovalnih pogodb.

Z izdelavo programa za upravljanje s tveganji (praviloma v okviru Risk Survey Reporta ali v obliki Risk dialoga) zagotavljamo stranki pomoč pri upravljanju z zavarovaljivimi tveganji tudi v obliki predlogov ukrepov za zmanjševanje tveganj oziroma blažitev njihovih posledic.

ZAKAJ IZBRATI RAVNO NAS

Svojim strankam prihranimo čas in denar, predvsem pa
odpravljamo dvome o optimalnosti zavarovalne zaščite.
Zato, ker imamo na tem področju več izkušenj in strokovnega znanja kot Vi.
Zato, ker zelo dobro poznamo zavarovalni trg.
Zato, ker smo odzivni.

KDO SMO

Smo zanesljiva ekipa z bogatimi izkušnjami in strokovnimi znanji
s področja zavarovalstva in upravljanja s tveganji.
Jaka Dolenc
JAKA DOLENC
USTANOVITELJ, DIREKTOR

Jaka je v zavarovalniškem poslu od svoje prve zaposlitve. Je eden redkih, ki je v zavarovalniški industriji dal skozi praktično vse stopničke – od komercialista do člana uprave. Prvo desetletje je deloval v okviru Skupine Triglav. Izkušnje v tujini si je nabiral kot prokurist Triglav Osiguranja d. d. v Zagrebu.

Najbolj ponosen je na svojo vlogo pri sanaciji in razvoju Zavarovalnice Tilia, d. d., ki se je v obdobju od leta 2010 do združitve z Zavarovalnico Maribor d.d. uspela pozicionirati kot ena najbolj prepoznavnih in inovativnih blagovnih znamk v zavarovalniški industriji.

17-letne izkušnje iz zavarovalništva sedaj deli s svojimi strankami.

Številka dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 40110-386/2017-9 z dne 21.12.2017.

Tadej Avsec
TADEJ AVSEC, RiskClinic
ZUNANJI SVETOVALEC
ZA KOMPLEKSNEJŠE RIZIKE

Tadej je v zavarovalniškem poslu od svoje prve zaposlitve. Vso svojo 21 let dolgo poslovno kariero je deloval na področju razvoja zavarovalnih produktov, prevzema rizikov v zavarovanje ter cenitve in likvidacije zavarovalnih primerov.

Poslovno pot je začel v Zavarovalnici Triglav, d. d., kjer je med drugim leta 2005 prevzel mesto direktorja zavarovanj premoženja in premoženjskih interesov in v tem času z največjo slovensko zavarovalnico naredil velik napredek pri približevanju slovenske zavarovalne prakse razvitim zahodno evropskim zavarovalnim trgom.

Svojo poklicno pot je nadaljeval v Zavarovalnici Tilia, d. d., kot član uprave oziroma v zadnjem letu kot predsednik uprave. V tem obdobju je Zavarovalnica Tilia, d. d., postala prepoznavna in uspešna zavarovalnica z mnogimi naprednimi in inovativnimi pristopi oziroma rešitvami.

Zadnji dve leti pred samostojno potjo je bil svetovalec oziroma pooblaščenec uprave Pozavarovalnice Sava, d. d., kjer se je pretežno ukvarjal z njenimi odvisnimi zavarovalnicami zunaj območja EU.

Je soavtor knjige Vodič po zavarovanju odgovornosti za izdelke z napako.

Marjan Turnšek
MARJAN TURNŠEK
ZUNANJI SVETOVALEC
ZA KOMPLEKSNEJŠE RIZIKE

Marjan se ukvarja z zavarovalništvom in upravljanjem s tveganji že 20 let, od tega zadnjih 15 let v skupini Gorenje, kjer je odgovoren za področje zavarovanj in upravljanje s tveganji za celotno skupino.

Marjanovo sodelovanje z Libro Premio, poleg dodatnega strokovnega znanja, daje družbi še dodatno dimenzijo grajenja kvalitetnejše uporabniške izkušnje naših strank. Marjan namreč v skupini Gorenje skrbi tudi za izvajanje pregledov proizvodnih lokacij z vidika ocene rizika ter za izvajanje ocene tveganja nevarnih proizvodov. Prav tako pa sodeluje pri reševanju vseh večjih škod kakor tudi pri vseh škodah iz naslova zavarovanja produktne odgovornosti (tudi tistih, ki se zgodijo na najzahtevnejših trgih, kot je na primer trg ZDA / Kanada).

Tomaž Novinšek
TOMAŽ NOVINŠEK
STROKOVNI SODELAVEC

Nekdo v podjetju mora biti tudi začetnik. To vlogo pri nas uspešno opravlja Tomaž.

KDO SO NAŠE STRANKE

Zaupajo nam mnoga uspešna in priznana slovenska podjetja in skupine.
industrijska podjetja
medijsko produkcijske hiše
trgovska podjetja
avtobusni prevozniki
gradbena podjetja
storitvena podjetja
podjetja javnega sektorja
zdravstvo
interesna združenja in zbornice

KOMU ŠE POMAGAMO

Kot družbeno odgovorno podjetje pomagamo tudi na drugačen način.

KONTAKT IN OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

LIBRA PREMIA d.o.o.
Podkraj 35G
3320 Velenje
Slovenija

E:   jaka.dolenc@libra-premia.si

T:   +386 41 333 989

W:   www.libra-premia.si

Ostali podatki o družbi:
 

Matična številka: 6072402000

Davčna številka:  SI51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2.