LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.libra-premia.si je Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Informacije na tem spletnem mestu so izključno informativne narave in ne nadomeščajo uradnih tolmačenj Libre Premie, zavarovalno posredniške družbe, d.o.o., ali zavarovalnic in pozavarovalnic, s katerimi sodeluje. Informacije nudijo le izhodišče za pridobitev osnovnega znanja ter za razumevanje osnovnih konceptov. Zapisi pogojev niso popolnoma enaki, in že če se le malenkostno razlikujejo razlikujejo, lahko to na koncu privede do precejšnjih razlik v tolmačenju ali celo v zavarovalnem kritji. Za uradno tolmačenje je potrebno poznati konkretno situacijo, kar pa je možno le na osnovi zadostnega poznavanja stranke in njenih specifičnih potreb.

Libra Premia d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini in podatkih. Libra Premia d.o.o. prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno nedelovanje spletnega mesta, moteno delovanje in podobno.

Avtorke pravice: Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene. Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah je izjemoma dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Z vstopom na to spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni s tem pravnim obvestilom.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.