LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Zavarovanje kibernetskih tveganj

V zadnjih letih so postala nova realnost kibernetska tveganja. Poslovanje večine podjetij temelji na takšni ali drugačni računalniški podpori. Programi ali sistemi lahko poganjajo in nadzorujejo celotno avtomatizirano proizvodnjo, lahko pa računalniški sistemi služijo za hranjenje in obdelavo velike količine (pogosto tudi zelo občutljivih) podatkov o strankah. Ne glede na to, koliko podjetje investira v svojo IT varnost, ne more biti 100% varno.

Običajno so zavarovanja kibernetskih tveganj sestavljena iz treh stebrov, in sicer:

  • kritje lastnih škod,
  • kritje odgovornostnih škod,
  • stroški storitev in asistenc.

Med lastne škode sodi škoda zaradi stroškov obnovitve oziroma vzpostavitve sistemov in baz ter škoda zaradi obratovalnega zastoja.

Odgovornostne škode pokrivajo zahtevke iz naslova kršenja varovanja občutljivih podatkov in splošne odškodninske zahtevke tretjih oseb. Zavarovanje krije tudi pravdne stroške.

Stroške storitev in asistenc predstavljajo stroški za krizno upravljanje, PR storitve, IT forenzika, obveščanje lastnikov podatkov o varnostnem incidentu ipd.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.