LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Register zavarovalnih posrednikov zavarovalno posredniške družbe Libra Premia d.o.o.

Družba Libra Premia d.o.o. je na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZvar-1) dne 12.4.2018 pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja št. 40111-40/2018-2. Register zavarovalno posredniških družb vodi Agencija za zavarovalni nadzor in je dostopen na njeni spletni strani.

V skladu s tretjim odstavkom 562. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZvar-1) vodi zavarovalno posredniška družba register zavarovalnih posrednikov, ki delajo v oziroma za račun zavarovalno posredniške družbe Libra Premia d.o.o.:

Ime in priimekDatum in številka izdanega dovoljenja AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanjaOmejitev pooblastila zavarovalnega posrednikaDatum zaposlitve oziroma datum sklenitve pogodbe o zavarovalnem posredovanju
JAKA DOLENC40110-386/2017-9 z dne 21.12.2017brez omejitev12.04.2018
PETER FUČIK40110-147/2022-2 z dne 13.04.2022brez omejitev01.01.2021
TANJA OMERZEL40110-5/2024-2 z dne 10.01.2024brez omejitev03.10.2023

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.