Predstavitvena stran LIBRA PREMIA

LIBRA  PREMIA

Zavarovalno posredniška družba

RISK COMES FROM NOT KNOWING WHAT YOU’RE DOING.

Warren Buffet

O NAS

Smo ena izmed najmlajših zavarovalno posredniških hiš v Sloveniji,
a glede na zrelost naše branže, ena izmed uspešnejših.

LIBRA PREMIA je zavarovalno posredniška družba, ki jo sestavlja ekipa strokovnjakov s področja zavarovalstva in upravljanja s tveganji z visoko stopnjo strokovnega znanja ter bogatimi praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi v Sloveniji in tujini.

Smo neodvisni zavarovalni posrednik, kar pomeni, da sodelujemo z vsemi zavarovalnicami na slovenskem zavarovalnem trgu na nepristranski osnovi. Neposredno pa sodelujemo tudi z nekaterimi največjimi svetovnimi zavarovalnicami.

Zaupajo nam nekatera najuglednejša slovenska podjetja in skupine.

Naša naloga je, da odpravimo asimetrijo informacij, ki se praviloma pojavlja med zavarovalnicami in podjetji. Našim strankam pomagamo razumeti vsebine zavarovalnih pogodb, ki so del njihovega zavarovalnega programa, ter jim nudimo ustrezne informacije, da lahko sprejemajo pravilne odločitve. Pomagamo jim tudi pri uveljavljanju pravic iz zavarovalnih pogodb.

Sledimo cilju, da bi vse naše stranke razumele tveganja, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju, ter da bi razumele, da je dobra zavarovalna zaščita osnova uspešnega in stabilnega poslovanja.

Praviloma delujemo na osnovi pooblastila stranke, ki skladno z uveljavljeno prakso nima finančnih obveznosti do nas, saj nam stroške storitev povrne izbrana zavarovalnica.

KAJ POČNEMO

Svojim strankam poenostavljamo proces urejanja zavarovanj,
ter jim pomagamo optimizirati zavarovalno zaščito.

Izdelamo oceno tveganja podjetja za zavarovaljiva tveganja (t. i. Risk Survey Report).

Pregledamo obstoječe zavarovalne pogodbe oziroma zavarovalne programe.

Vodimo stranko pri sprejemanju odločitve, katera zavarovanja glede na ugotovljena tveganja potrebuje in v kakšni višini (t. j. limitu) ter pripravimo zavarovalni program, ki najbolje odraža strankine potrebe in hkrati sledi njenim razpoložljivim finančnim sredstvom.

Če je potrebno, zagotovimo tudi kompleksnejše in manj standardna zavarovalne programe, ki so sestavljeni na kožo točno določeni stranki.

Pripravimo dokumentacijo za zbiranje ponudb ali za javni razpis, če je ta potreben.

Tolmačimo pridobljene ponudbe – tako z vidika ponujenega zavarovalnega kritja in drugih ugodnosti, ki jih nudi posamezna zavarovalnica, kot tudi izključitev in drugih omejitev ter same ponujene zavarovalne premije.

Vodimo stranko pri izboru najbolj optimalnega zavarovalnega programa zanjo ter ji pomagamo pri pogajanjih za dosego ugodnejših pogojev zavarovanja.

Za strokovno svetovanje stranki skrbimo tudi po tem, ko je zavarovanje že sklenjeno, in sicer:

  • Skrbimo za izvajanje pravic po sklenjenih pogodbah in tehnično pomoč pri uveljavljanju zahtevkov. Pri težjih primerih vodimo sam postopek ter pogajanja;
  • Skrbimo za pripravo podatkov ter izvajamo ostali operativni servis in podobno;
  • Pomagamo stranki pri zagotavljanju njene skladnosti z zahtevami iz zavarovalnih pogodb.

Z izdelavo programa za upravljanje s tveganji (praviloma v okviru Risk Survey Reporta ali v obliki Risk dialoga) zagotavljamo stranki pomoč pri upravljanju z zavarovaljivimi tveganji tudi v obliki predlogov ukrepov za zmanjševanje tveganj oziroma blažitev njihovih posledic.

ZAKAJ IZBRATI RAVNO NAS

Svojim strankam prihranimo čas in denar, predvsem pa
odpravljamo dvome o optimalnosti zavarovalne zaščite.
Zato, ker imamo na tem področju več izkušenj in strokovnega znanja kot Vi.
Zato, ker zelo dobro poznamo zavarovalni trg.
Zato, ker smo odzivni.

KDO SMO

Smo zanesljiva ekipa z bogatimi izkušnjami in strokovnimi znanji
s področja zavarovalstva in upravljanja s tveganji.

KDO SO NAŠE STRANKE

Zaupajo nam mnoga uspešna in priznana slovenska podjetja in skupine.
industrijska podjetja
medijsko produkcijske hiše
trgovska podjetja
avtobusni prevozniki
gradbena podjetja
storitvena podjetja
podjetja javnega sektorja
občine
zdravstvo
interesna združenja in zbornice

KOMU ŠE POMAGAMO

Kot družbeno odgovorno podjetje pomagamo tudi na drugačen način.
Prijatelji Festivala Ljubljana

KONTAKT IN OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Register zavarovalnih posrednikov zavarovalno posredniške družbe Libra Premia d.o.o. na podlagi tretjega odstavka 562. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1):

Ime in priimekDatum in številka izdanega dovoljenja AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanjaSeznam držav članic, v katerih lahko zavarovalni posrednik opravlja posleOmejitev pooblastila zavarovalnega posrednikaDatum zaposlitve oziroma datum sklenitve pogodbe o zavarovalnem posredovanju
JAKA DOLENC40110-386/2017-9 z dne 21.12.2017Slovenija, Hrvaškabrez omejitev12.04.2018
PETER FUČIK40110-147/2022-2 z dne 13.04.2022Slovenija, Hrvaškabrez omejitev01.01.2021
TANJA OMERZEL40110-5/2024-2 z dne 10.01.2024Slovenija, Hrvaškabrez omejitev3.10.2023
LIBRA PREMIA d.o.o.
Trg mladosti 2
3320 Velenje
Slovenija

E:   jaka.dolenc@libra-premia.si

T:   +386 41 333 989

W:   www.libra-premia.si

LinkedIn predstavitev

Ostali podatki o družbi:
 

Matična številka: 6072402000

Davčna številka:  51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.