LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)

Ko zavarovalno posredovanje dobi novo dimenzijo.

Upravljanje s tveganji, ki presega zavarovalniške okvirje. Bogate domače in mednarodne izkušnje. Delo s srcem.

O NAS

Smo ena najhitreje rastočih zavarovalno posredniških družb v Sloveniji v zadnjih letih. Z razlogom.

LIBRA PREMIA je zavarovalno posredniška družba, ki jo sestavlja ekipa strokovnjakov s področja zavarovalstva in upravljanja s tveganji z visoko stopnjo strokovnega znanja ter bogatimi praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi v Sloveniji in tujini.

Smo neodvisni zavarovalni posrednik, kar pomeni, da sodelujemo z vsemi zavarovalnicami na slovenskem zavarovalnem trgu na nepristranski osnovi. Neposredno pa sodelujemo tudi z nekaterimi največjimi svetovnimi zavarovalnicami.

Zaupajo nam nekatera najuglednejša slovenska podjetja in skupine.

Naša naloga je, da odpravimo asimetrijo informacij, ki se praviloma pojavlja med zavarovalnicami in podjetji. Našim strankam pomagamo razumeti vsebine zavarovalnih pogodb, ki so del njihovega zavarovalnega programa, ter jim nudimo ustrezne informacije, da lahko sprejemajo pravilne odločitve. Pomagamo jim tudi pri uveljavljanju pravic iz zavarovalnih pogodb.

Sledimo cilju, da bi vse naše stranke razumele tveganja, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju, ter da bi razumele, da je dobra zavarovalna zaščita osnova uspešnega in stabilnega poslovanja.

Praviloma delujemo na osnovi pooblastila stranke, ki skladno z uveljavljeno prakso nima finančnih obveznosti do nas, saj nam stroške storitev povrne izbrana zavarovalnica.

KAJ POČNEMO

Svojim strankam poenostavljamo proces urejanja zavarovanj ter jim pomagamo optimizirati zavarovalno zaščito.

Izdelamo oceno tveganja podjetja za zavarovaljiva tveganja (t. i. Risk Survey Report).

Pregledamo obstoječe zavarovalne pogodbe oziroma zavarovalne programe.

Vodimo stranko pri sprejemanju odločitve, katera zavarovanja glede na ugotovljena tveganja potrebuje in v kakšni višini (t. j. limitu) ter pripravimo zavarovalni program, ki najbolje odraža strankine potrebe in hkrati sledi njenim razpoložljivim finančnim sredstvom.

Če je potrebno, zagotovimo tudi kompleksnejše in manj standardna zavarovalne programe, ki so sestavljeni na kožo točno določeni stranki.

Pripravimo dokumentacijo za zbiranje ponudb ali za javni razpis, če je ta potreben.

Tolmačimo pridobljene ponudbe – tako z vidika ponujenega zavarovalnega kritja in drugih ugodnosti, ki jih nudi posamezna zavarovalnica, kot tudi izključitev in drugih omejitev ter same ponujene zavarovalne premije.

Vodimo stranko pri izboru najbolj optimalnega zavarovalnega programa zanjo ter ji pomagamo pogajanjih za dosego ugodnejših pogojev zavarovanja.

Za strokovno svetovanje stranki skrbimo tudi po tem, ko je zavarovanje že sklenjeno, in sicer:

  • Skrbimo za izvajanje pravic po sklenjenih pogodbah in tehnično pomoč pri uveljavljanju zahtevkov. Pri težjih primerih vodimo sam postopek ter pogajanja;
  • Skrbimo za pripravo podatkov ter izvajamo ostali operativni servis in podobno;
  • Pomagamo stranki pri zagotavljanju njene skladnosti z zahtevami iz zavarovalnih pogodb.

Z izdelavo programa za upravljanje s tveganji (praviloma v okviru Risk Survey Reporta ali v obliki Risk dialoga) zagotavljamo stranki pomoč pri upravljanju z zavarovaljivimi tveganji tudi v obliki predlogov ukrepov za zmanjševanje tveganj oziroma blažitev njihovih posledic.

ZAKAJ IZBRATI RAVNO NAS

Svojim strankam prihranimo čas in denar, predvsem pa odpravljamo dvome o ustreznosti zavarovalne zaščite.

Zato, ker imamo na tem področju več izkušenj in strokovnega znanja kot Vi.

Zato, ker zelo dobro poznamo zavarovalni trg.

Zato, ker smo odzivni.

Zato, ker imamo na tem področju več izkušenj in strokovnega znanja kot Vi.

Zato, ker zelo dobro poznamo zavarovalni trg.

Zato, ker smo odzivni.

KDO SMO

Smo zanesljiva ekipa z bogatimi izkušnjami in strokovnimi znanji s področja zavarovalstva in upravljanja s tveganji.

KDO SO NAŠE STRANKE

Zaupajo nam mnoga uspešna in priznana slovenska podjetja in skupine.

industrijska podjetja

medijsko produkcijske hiše

trgovska podjetja

avtobusni prevozniki

gradbena podjetja

storitvena podjetja

podjetja javnega sektorja

občine

zdravstvo

interesna združenja in zbornice

KOMU ŠE POMAGAMO

Kot družbeno odgovorno podjetje pomagamo tudi na drugačen način.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.