LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Gradbeno in montažno zavarovanje

Premoženje zavarovancev v gradnji ali montaži praviloma ni predmet običajnega premoženjskega zavarovanja. Prav tako so ta dela pogosto izključena iz odgovornostnih zavarovanj. Gradbeno in montažno zavarovanje je tako namenjeno kritju škod, ki izvirajo iz časa gradnje ali montaže zavarovančevega ali investitorjevega premoženja.

Gradbeno ali montažno zavarovanje se lahko sklene na dva načina, in sicer:

  • kot zavarovanje po sistemu imenovanih nevarnosti ali
  • kot zavarovanje po sistemu proti vsem nevarnostim.

Pri zavarovanju po sistemu imenovanih nevarnosti so posamezne zavarovane nevarnosti natančno naštete in opredeljene. Zavarovanje tako krije zgolj tista poškodovanja, uničenja ali izginitev zavarovančevega premoženja oziroma odškodninske zahtevke iz naslova odgovornosti v času gradnje / montaže, ki je (oziroma so) posledica dogodka, kot je ta opredeljen med zavarovanimi nevarnostmi.

Pri zavarovanju po sistemu zavarovanja proti vsem nevarnostim (constractors all risks – CAR oziroma erection all risks – EAR) zavarovanje krije vsakršno poškodovanje, uničenje ali izginitev zavarovanih stvari oziroma odškodninske zahtevke iz naslova odgovornosti v času gradnje / montaže, ki z zavarovalnimi pogoji ni eksplicitno izključena. 

Gradbeno in montažno zavarovanje torej običajno krije tako premoženjske škode (tj. fizične škode na premoženju, ki se gradi / montira, oziroma, ki je v bližini) kakor tudi odškodninske zahtevke, ki izvirajo iz gradnje / montaže. Zavarovanje je možno razširiti tudi na zavarovanje obratovalnega zastoja, povezanega s projekti v gradnji (Advance loss of profit ali Delay in start-up).

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.